Föreningen

Styrelsen 2021

Ordf.
Kim de Klonia
Vice ordf.
Eddie Karlsson
Kassör
Jakob Karlgrim

Ledarmöter:
Thomas Aghazadeh, Fredrik Meng, Fredrik Fagerström och Jaafar Al-Rammahi


Suppleanter:
Vejen Jemil, Jimmy Palmgren och Johan Puhakka