Föreningen

Styrelsen 2018

Ordförande: Jakob Karlgrim
Kassör: Björn Denkvist
Sekreterare/Vice ordf: Kim de Klonia
Ledamöter: Magnus Nyman och Fredrik Meng
Suppleanter: Jimmy Palmgren och Daniel Gordin

 

Mer information om föreningen kommer.