Föreningen

Styrelsen 2019

 

Ordförande: Magnus Nyman

 

 

 

Kassör/Sekreterare/Vice ordf: Kim de Klonia

 

 

 

 

Ledamöter: Jakob Karlgrim, Daniel Gordin och Fredrik Meng

 

 

 

 

Suppleanter: Jimmy Palmgren och Fredrik Fagerström