Vision & Stadgar

 

Föreningens stadgar >>

Vision

Under kommande året vill vi fortsätta utveckla en långsiktigt hållbar och stabil verksamhet. Vi ska strukturera driften och verksamheten genom en etablerad tränarstab och styrelse med tydliga ansvarsområden. Vi siktar mot att skapa en väletablerad och strukturerad barn- och ungdomsverksamhet, samt även utveckla samarbetet med Eskilstuna Kommun gällande detta.  Vi ska ha en uttalad tävlingsverksamhet med internationella tävlingar som långsiktigt mål.

Riksidrottsförbundets vision och värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.